Program konferencji

W ramach wydarzenia weźmiesz udział w 10 wykładach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z branży. 

Dzień 1, sobota 5 marca 2022

Rozpoczęcie konferencji
9:00 - 9:30
TUS - terapia czy wspólna przygoda

Czy terapia może być przyjemna? Podczas prelekcji skupimy się na charakterystyce Treningu Umiejętności Społecznych według  metodologii Węglarz i Bentkowskiej. Podpowiemy, jak prowadzić terapię w sposób przyjemny dla dziecka oraz w jaki sposób zmotywować dziecko do współpracy. Pojawią się także  propozycje gotowych gier i zabaw do wykorzystania podczas zajęć TUS z dziećmi.

mgr Joanna Węglarz – Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, terapeuta EMDR, socjoterapeuta, ekspert w obszarze TUS, dyrektor NPDN Studio Psychologiczne. Od 17 lat pracuje z dziećmi, nie tylko z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) lecz także z problemami emocjonalnymi. Szkoli nauczycieli i terapeutów. Współautorka pomocy terapeutycznych w sklepie PomoceTUS.pl oraz trzech książek dotyczących Treningu Umiejętności Społecznych.

mgr Dorota Bentkowska –Psycholog, socjoterapeuta, trener TUS. Dyrektor i właściciel sieć gabinetów terapeutycznych Błękitna Chatka specjalizujących się w pracy metodą TUS. Współautorka pomocy terapeutycznych w sklepie PomoceTUS.pl oraz trzech książek dotyczących Treningu Umiejętności Społecznych.

9:30 - 10:30
Specyfika kontaktu z dzieckiem z mutyzmem selektywnym

Celem prezentacji jest dostarczenie podstawowych informacji na temat diagnozy i terapii mutyzmu selektywnego. Prowadząca w szczególności skupi się na przekazaniu słuchaczom praktycznych wskazówek dotyczących codziennego kontaktu z dzieckiem zmagającym się z omawianym zaburzeniem lękowym.

psycholog, psychoterapeuta CBT w trakcie certyfikacji, szkoleniowiec, autorka i wydawca produktów marki TherapyTools.

10:30 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 12:00
Sekretne moce dzieciństwa. Świat Króla Maciusia Pierwszego i Świnki Peppy

Temat swobodnej zabawy wydaje się oczywisty w kontekście budowania takich kompetencji jak komunikacja , współpraca i krytyczne myślenie. Obecnie jednak przypisujemy zabawie zupełnie inne cele niż te określane przez pedagogów i psychologów a także medyków za najbardziej cenne. Co zatem możemy zrobić w domu, żłobku, przedszkolu , pierwszych klasach szkół aby czas ten nie został stracony dla umiejętności społecznych? Oto pytania, na które postaram się odpowiedzieć.

 

  Z wykształcenia od wielu lat czynna nauczycielka i pedagożka – dyplomowana nauczycielka przyrody i wczesnej edukacji oraz sztuki. Jest autorką bajek i wierszy dla dzieci oraz krótkich form literackich dla dorosłych. Obecnie pracuje nas książką dla rodziców i nauczycieli. Jako prezeska Fundacji i czynna nauczycielka publicznej placówki odwiedza wiele polskich i zagranicznych przedszkoli. Współpracuje z organizacjami dedykowanymi doskonaleniu nauczycieli na terenie całej Polski. 

12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:30
Nastolatek w kryzysie – o objawach, których nie wolno lekceważyć i w jaki sposób mądrze wspierać dziecko w okresie dorastania

Wystąpienie koncentruje się wokół tematu przeciwdziałania zachowaniom samobójczym młodzieży, rozpoznawania sygnałów oraz podejmowaniu interwencji. Podczas prelekcji zadamy pytanie – w jaki sposób nasze dzieci znoszą ograniczenia związane z pandemią i jaką rolę w tym szczególnym czasie odgrywają media społecznościowe. Skupimy się na problemach okresu dorastania, relacjach rówieśniczych oraz rodzinnych. Prelekcja przybliży zagadnienie kryzysu oraz profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży.

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania.

14:30 - 15:30
Rozmowa zamiast agresji. Relacje na podstawie Porozumienia Bez Przemocy

W Porozumieniu bez przemocy żyrafa to symbol otwartości, szacunku, empatii i dbania o potrzeby. Czy w szkole jest miejsce dla żyrafy? 

Według wniosków większości nauczycielek i nauczycieli, z którymi pracujemy, rzeczywistość szkolna  mocno utrudnia zadbanie o wspierające relacje. Zwłaszcza gdy dochodzi do agresji wśród uczniów i uczennic. Tymczasem budowanie relacji, opartych na szacunku, to naprawdę bardzo dobry sposób na zapobieganie agresji. A rozmowa w stylu żyrafy jest skuteczną interwencją w sytuacji agresji.

certyfikowana trenerka rozwoju osobistego, absolwentka Kursu Dramy Stosowanej, Treningu Zastępowania Agresji, NVC, Daring Way, wielu innych warsztatów i kursów dla profesjonalistek. Posiada 9 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży, dzieci i osób z nimi pracujących. Autorka i realizatorka projektów dotyczących m.in. wzmacniania poczucia własnej sprawczości, asertywności i rozwoju osobistego. Wiceprezeska Fundacji Laboratorium Zmiany.

15:30 - 16:30
Przerwa kawowa
16:30 - 16:45
Twórczość jako umiejętność społeczna

Kreatywność, jako narzędzie komunikacji społecznej towarzyszy, nam od zarania dziejów. „Artekomunikacja“ – jak nazywam swoją przygodę to opowieść o różnych możliwościach i dziedzinach sztuki, które ułatwiły mi i innym zrozumienie siebie oraz  otaczającego nas świata relacji. Kluczowe punkty, które poruszę podczas prelekcji dotyczyć będą: storytellingu, terapii śmiechem, muzykoterapii, teatru, malarstwa, biblioterapii i filmoterapii w kształtowaniu umiejętności społecznych Odbiorcy.

romanistyka po UŁ. Studia podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna na GWSH(2013r.). Literatura dla dzieci i młodzieży UW(2015 r.). Arteterapia AHE(2018r.). Terapia Zajęciowa (2020r.). W okresie od listopada 2017 do lipca 2018 prowadziła cykl opowieści dla Zakładu Karnego Gdańsk- Przeróbka. Ukończyła warsztaty dramy I , II stopnia; kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom Rodzin z Problemami Alkoholowymi (2010r.), Trenera TUS (2021r.).Warsztaty słowa żywego u Jihad Darwiche (Francja). Od 2010 roku, jako 1/2 grupy Łowcy Słów, zajęła się krzewieniem sztuki opowiadania. Wolontariusz przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI); gdański wolontariusz roku 2014. 

16:45 - 17:45
Nocleg - dla uczestników konferencji przewidziane są zniżki w czterogwiazdkowym Hotelu Nadmorskim

Dzień 2, niedziela 6 marca 2022

Od wychowania do... O możliwościach niedyrektywnej edukacji moralnej

Prelekcja skoncentrowana wokół tematyki edukacji i składających się na nią procesów. Podejmowane zagadnienia przybliżą Uczestnikowi problematykę wychowania i dylematów moralnych z nim związanych. W trakcie wystąpienia porozmawiamy o konsekwencjach nadmiaru i niedoboru wychowania oraz o jego miejscu wśród innych procesów edukacyjnych, Uczestnik pozna znaczenie niedyrektywnego wychowania moralnego oraz możliwe zastosowanie tego konstrukt w nauce rozwiązywania dylematów.

pedagog, prof. dr hab. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Pedagogiczny”; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; od roku prowadzi akademickie zacisze, w którym rozmawia z autor(k)ami książek poświęconych pedagogice i edukacji, w tym z nauczyciel(k)ami

10:00 - 11:00
Trening Umiejętności Społecznych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzm

Więcej informacji wkrótce

 psycholog,  nauczyciel dyplomowany, terapeuta TSR, trener TUS. Nieustannie rozwija się zawodowo poprzez udział w szkoleniach i kursach. Na co dzień pracuje w szkole z dziećmi i młodzieżą, również z różnymi typami niepełnosprawności. Posiada doświadczenie w terapii osób autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, chorobami przewlekłymi oraz zaburzeniami psychicznymi.

11:00 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 12:30
Work life balance, czyli jak zadbać o swój dobrostan i nie dać się wypaleniu zawodowemu

Czasem warto zostawić za sobą pewien etap w życiu, aby ratować samego siebie przed frustracją, lękiem, poczuciem beznadziei i bezsensu swoich działań, które w rezultacie prowadzą do wypalenia. Uczestnicy poznają czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu, jego konsekwencje oraz środki zapobiegawcze. Dowiedzą się, jak zadbać o samego siebie, a tym samym o innych. Jak mawia Jacek Walkiewicz: „Żeby zapalać innym samemu trzeba płonąć”. Można płonąć, ale nie spłonąć. I o tym, jak nie spłonąć, dowiecie się w trakcie tego wystąpienia.

trenerka, szkoleniowiec, coach, eduentuzjastka, twórczyni warsztatów, pasjonatka ludzi i rozwoju osobistego, edukatorka, nauczycielka dyplomowana, wykładowca w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku. Autorka publikacji z obszaru oświaty i edukacji, wspiera szkoły w rozwoju, współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi.

12:30 - 13:30
TUS dla nastolatków

Nastolatki z Pokolenia Z, cyfrowi tubylcy, dzieci z pokolenia „płatków śniegu” potrzebują relacji z rówieśnikami; nie zawsze potrafią tę potrzebę zrealizować. Często towarzyszy im silny lęk przed odrzuceniem, byciem ocenianym, krytyką. Coraz powszechniejsza jest niska samoocena, tendencja do izolacji, ucieczki do świata online. Po latach trudnych doświadczeń społecznych wmawiają sobie, że po prostu są introwertykami, nie lubią ludzi – i jest to ich wolny wybór. Ten proces mentalnej autoizolacji jest możliwy do odwrócenia i trening umiejętności społecznych jest właściwą metodą wsparcia. Konieczne jest jednak zrozumienie specyfiki współczesnych nastolatków i dostosowanie narzędzi TUS, o czym opowiem podczas swojego wykładu.

pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland) oraz nauczyciel. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje w punkcie interwencji kryzysowej i w ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny). Jest związany z Inicjatywą Restart w ramach której szkoli osoby chcące się uczyć wsparcia osób, w szczególności dzieci i młodzieży, w kryzysie.

13:30 - 14:30
Zakończenie konferencji
14:30 - 14:45

Tylko tyle pozostało do konferencji

Dni
Godzin
Minut
Sekund